Thứ năm, 18/07/2024 08:48 (GMT+7)
Thứ năm, 24/08/2023 09:58 (GMT+7)

Thanh Hóa: Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho nhiệm vụ quy hoạch

Theo dõi KTMT trên

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 cho nhiệm vụ quy hoạch.

Theo đó, ngày 22 tháng 8 năm 2023, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2962/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 cho nhiệm vụ quy hoạch.

Thanh Hóa: Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho nhiệm vụ quy hoạch - Ảnh 1
Phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa.

Tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách tỉnh) bố trí thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch là 100.000 triệu đồng. Trong đó số vốn đủ điều kiện để giao đợt này là 316 triệu đồng, bố trí cho nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Số vốn còn lại chưa đủ điều kiện giao kế hoạch là 99.684 triệu đồng.

Cũng trong ngày 22/8/2023, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2963/QĐ-UBND về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, thông tin theo Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 bố trí cho 02 dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, thông tin 310.000 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương theo Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ).

Trong đó, dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi, tôn tạo một số hạng mục công trình thuộc khu vực thành nội Di sản văn hoá thế giới Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc (giai đoạn 1 thuộc nhóm dự án số 3) số vốn là 180.000 triệu đồng; dự án tu bổ, phục hồi, tôn tạo các hạng mục công trình khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, số vốn là 130.000 triệu đồng.

Các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa và các ngành, đơn vị liên quan, căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được giao, có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định.

Đình Đông

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho nhiệm vụ quy hoạch. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới