Thứ sáu, 19/07/2024 06:44 (GMT+7)
Thứ hai, 15/01/2024 10:37 (GMT+7)

Thanh Hóa: Ban hành kế hoạch giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư có sử dụng đất năm 2024

Theo dõi KTMT trên

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 05/01/2024 về giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Trong năm 2024, Thanh Hoá sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đã đề ra tại Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tăng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tăng thu cho ngân sách Nhà nước; thu hút, khơi thông nguồn vốn đầu tư phát triển; giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2024 và những năm tiếp theo.

Để thực hiện nhiệm vụ nói trên, tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các dự án đủ điều kiện GPMB phải được UBND các huyện, thị xã, thành phố ký cam kết về tiến độ GPMB với các chủ đầu tư (cam kết về tiến độ, kinh phí, sự phối hợp giữa các bên). Hoàn thành GPMB 100% dự án trong kế hoạch và phấn đấu hoàn thành GPMB các dự án ngoài kế hoạch nhưng có yêu cầu thực hiện trong năm 2024.

Thanh Hóa: Ban hành kế hoạch giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư có sử dụng đất năm 2024 - Ảnh 1
Năm 2024 Thanh Hóa sẽ GPMB phục vụ 778 dự án, với tổng diện tích 2.166,874 ha.

Theo kế hoạch, năm 2024 Thanh Hóa sẽ triển khai thực hiện GPMB, kiểm tra, đôn đốc, tham mưu và báo cáo tình hình GPMB của 778 dự án trên địa bàn toàn tỉnh, với tổng diện tích cần GPMB là 2.166,874 ha; trong đó 627 dự án đầu tư công (diện tích cần GPMB là 1.056,052 ha) và 151 dự án đầu tư của doanh nghiệp (diện tích cần GPMB là 1.110,822 ha).

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát các dự án đầu tư có sử dụng đất đang thực hiện công tác GPMB trong năm 2024 và các năm trước; tích cực, chủ động giải quyết khó khăn, vướng mắc hoặc kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, hoàn thành dứt điểm công tác GPMB theo đúng yêu cầu tiến độ của dự án, nhất là các địa phương như: TP. Thanh Hóa, TP. Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Thọ Xuân, huyện Quảng Xương, huyện Hoằng Hóa.

Rà soát các dự án đầu tư có sử dụng đất theo danh mục các dự án thu hồi đất trong năm được HĐND tỉnh thông qua; các dự án trong kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn; làm việc cụ thể với từng chủ đầu tư về kế hoạch thực hiện dự án để thống nhất tiến độ GPMB, trên cơ sở đó sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án cần tập trung GPMB.

Thực hiện các công việc có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quy định của pháp luật trong việc thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư của doanh nghiệp sau khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Tổ chức ký cam kết với các chủ đầu tư và tổ chức hội nghị giao ban hằng tháng để cập nhật tình hình, kiểm điểm tiến độ GPMB và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án; tổ chức hội nghị đối thoại, làm việc với người dân để vận động, thuyết phục các hộ dân bàn giao mặt bằng tại các dự án đã được phê duyệt phương án bồi thường GPMB và thu hồi đất hoặc dự án được UBND tỉnh chấp thuận nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất, từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân nhằm đảm bảo nghĩa vụ, quyền lợi chính đáng, hài hòa giữa người dân và doanh nghiệp, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn.

Lập kế hoạch cụ thể về điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và bố trí tái định cư cho từng dự án cụ thể; triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện GPMB theo quy định. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác xác định nguồn gốc đất đai, làm cơ sở áp giá, xây dựng phương án bồi thường GPMB.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác GPMB; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong  vận động quần chúng, như: Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên... tạo niềm tin của quần chúng đối với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thông qua việc giải quyết dứt điểm những khiếu nại của nhân dân, đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng chính sách của Nhà nước để chây ỳ, trục lợi trong GPMB.

Chủ động hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết, bố trí nguồn vốn cho công tác GPMB thực hiện dự án. Thành lập, kiện toàn Hội đồng GPMB, hỗ trợ và tái định cư; triển khai công tác GPMB các dự án trên địa bàn, đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục tại Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của UBND tỉnh và quy định của pháp luật hiện hành. Kiên quyết cưỡng chế thu hồi đất đối với những trường hợp đã được giải quyết đầy đủ chính sách theo quy định khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không chấp hành quyết định thu hồi đất.

Đối với những khó khăn, vướng mắc cụ thể thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổng hợp, gửi các sở, ngành để được hướng dẫn, tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định tại Quyết định số 4209/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành quy trình giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB các dự án sử dụng đất; đầu tư công và triển khai thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 13313/UBND-KTTC ngày 09/9/2022 về việc thực hiện nghiêm quy trình giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Định kỳ trước ngày 15 hằng tháng, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, kết quả GPMB và các kiến nghị, đề xuất (nếu có), gửi về Sở TN&MT để tổng hợp, tham mưu. UBND tỉnh Thanh Hóa đồng thời cũng giao các sở: TN&MT, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, LĐTB&XH, NN&PTNT, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Ban thi đua - Khen thưởng tỉnh… thực hiện kịp thời và có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Đình Đông

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Ban hành kế hoạch giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư có sử dụng đất năm 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới