Thứ năm, 23/05/2024 03:57 (GMT+7)
Sức trẻ trong Tháng Thanh niên
Tháng Thanh niên là những ngày cao điểm để đoàn viên, thanh niên thể hiện sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết trong công tác đoàn và trong thực tế cuộc sống.
Cùng áo xanh thắng nhanh Covid
'Phòng tuyến áo xanh' tại các tổ dân, khu phố, các chốt chặn, tổ tuyên truyền lưu động tình hay những lá đơn tình nguyện tham gia chống dịch… là những hoạt động thiết thực mà tuổi trẻ Quảng Ninh triển khai trong đợt dịch vừa qua.
Thanh niên trong các phong trào bảo vệ môi trường
Hưởng ứng Tháng Thanh niên, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huy động đoàn viên, thanh niên trồng mới 900.000 cây xanh riêng trong tháng 2 và tháng 3. Đồng thời, thông qua các hoạt động này, tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.