Chủ nhật, 21/07/2024 17:17 (GMT+7)
Thứ năm, 29/12/2022 16:50 (GMT+7)

Thái Nguyên: Tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác đất san lấp

Theo dõi KTMT trên

Ngày 26/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6517/UBND-KT tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác đất san lấp và đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh.

Nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác đất san lấp và đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Sau khi xem xét Công văn số 4846/STC-TCĐT ngày 02/12/2022 của Sở Tài chính về việc báo cáo vướng mắc trong công tác thẩm tra quyết toán dự án có khai thác, sử dụng đất san lấp, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo.

Thái Nguyên: Tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác đất san lấp - Ảnh 1
Cần siết chặt quản lý đất san lấp mặt bằng.

Giao Thủ trưởng các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án: Trước khi trình thẩm tra quyết toán, có trách nhiệm phối hợp với nhà thầu chủ động rà soát, cung cấp các tài liệu chứng minh nguồn gốc của đất san lấp đã sử dụng; không trình thẩm tra quyết toán các chi phí trùng lắp; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán; tính chính xác của khối lượng do Chủ đầu tư và nhà thầu nghiệm thu để đưa vào quyết toán; tính phù hợp của đơn giá do Chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nơi có dự án: Phối hợp với các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trong việc quản lý khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản, Luật Quản lý sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Đồng thời, cơ quan Tài chính, căn cứ vào báo cáo và hồ sơ quyết toán dự án do Chủ đầu tư, nhà thầu cung cấp, thực hiện thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021; Sở Tài chính tham mưu, báo cáo UBND tỉnh giao UBND các huyện thành phố. Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Luật Khoáng sản; Cục Thuế tỉnh xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về Luật Quản lý thuế, Luật phí và lệ phí.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất san lấp là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường sử dụng các dự án, công trình (trên cơ sở hồ sơ tài liệu do Chủ đầu tư cung cấp); xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm về khai thác, sử dụng đất san lấp theo quy định pháp luật về khoảng sản.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh kiểm tra, xác minh, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm quy định về việc thực hiện nghĩa vụ thuế, phí; kịp thời thu hồi số thuế, phi còn thiếu (nếu có) vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Giao Giám đốc Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng có khai thác, vận chuyển đất để san lấp đảm bảo đúng quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch, Luật Khoáng sản và các văn bản có liên quan; tham mưu điều chỉnh cắt giảm dự toán đối với những chi phí trùng lắp trong dự án.

Căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện.

Nguyên Mạnh

Bạn đang đọc bài viết Thái Nguyên: Tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác đất san lấp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới