Thứ bảy, 02/12/2023 22:01 (GMT+7)
Thanh Hóa sẽ trở thành tỉnh kiểu mẫu của cả nước
Thời gian tới, Thủ tướng lưu ý tỉnh cần tập trung thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng), thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thông qua tiếp cận đất đai, vốn...
Động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2023
Để nâng cao năng lực sản xuất cho toàn bộ nền kinh tế trong năm và những năm tiếp theo, ngay từ các tháng đầu năm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư.
3 kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2023
Báo cáo thường niên kinh tế và thương mại Việt Nam 2023 chỉ ra 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế trong năm 2023 đều đưa ra dự báo GDP cả năm vượt 6%, trong bối cảnh nhiều áp lực do tăng trưởng của của nhiều nền kinh tế ở gần “bờ vực suy thoái”.