• Chủ nhật 05/04/2020 15:46
  • Hotline: 0818.122.122 / 0889.766.766
Đọc báo giấy Kinh tế môi trường
danh gia anh huong cua o nhiem khong khi phai dua tren can cu khoa hoc moi du do tin cay

Đánh giá ảnh hưởng của ô nhiễm không khí: Phải dựa trên căn cứ khoa học mới đủ độ tin cậy

18/01/2020 06:45

Việc đánh giá thiệt hại do ô nhiễm không khí phải được tính toán dựa trên căn cứ khoa học cụ thể, được kiểm định chính xác mới đủ độ tin cậy.
Xem phiên bản mobile