Thứ tư, 29/03/2023 03:40 (GMT+7)
Chuyên gia kinh tế đồng tình việc lùi thời điểm sửa đổi Luật Đất đai 2013
Trao đổi với phóng viên, các chuyên gia kinh tế đều nhận định rằng: Việc hoàn thiện Luật Đất đai phải tính đến yêu cầu đảm bảo tính ổn định, khả thi, toàn diện và dự báo được các vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Vì vậy, việc lùi thời gian sửa đổi toàn diện Luật Đất đai là phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.