Thứ năm, 06/10/2022 18:26 (GMT+7)
Đưa rừng gỗ quý vào quy hoạch rừng
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai đang xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn việc đưa rừng gỗ quý vào quy hoạch thành rừng đặc dụng và mở rộng diện tích rừng đặc dụng trên địa bàn nhằm bảo vệ tốt hơn các nhóm gỗ quý, hiếm.