Thứ ba, 16/07/2024 10:51 (GMT+7)
Chung tay bảo vệ rừng vì một hành tinh 'xanh'
Ngày Quốc tế về rừng được tổ chức vào ngày 21/3 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức tầm quan trọng của rừng, đồng thời khuyến khích các quốc gia cần có trách nhiệm trong việc phục hồi lại những cách rừng đã mất.
Ngày Quốc tế về Rừng: 5 vai trò của rừng
Ngày Quốc tế về Rừng 21/3 được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 28/11/2012. Ngày Quốc tế về Rừng năm 2021 có chủ đề "Khôi phục rừng: Con đường dẫn tới khôi phục kinh tế và hạnh phúc”