Thứ năm, 13/06/2024 02:16 (GMT+7)
1 triệu tấn băng 'bốc hơi' mỗi phút tại Greenland
Greenland đã mất 532 tỉ tấn băng trong năm 2019, tức là mỗi phút trôi qua lại có một triệu tấn băng "bốc hơi" khỏi đảo băng này. Mức độ băng tan lập kỷ lục cao hơn rất nhiều so với mức độ băng tan trung bình hàng năm là 259 tỉ tấn kể từ năm 2003.