Thứ sáu, 21/06/2024 07:29 (GMT+7)
Sơn La: Nâng cao quản lý chất lượng môi trường không khí
Trong giai đoạn 2022-2025, toàn tỉnh thực hiện đánh giá hiện trạng phát thải, diễn biến chất lượng môi trường không khí, công tác quản lý trên địa bàn tỉnh; đề xuất các giải pháp nhằm kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm không khí từ một số nguồn thải chính.
Tìm giải pháp giảm phát thải thủy ngân từ hoạt động đốt than
Hoạt động đốt than là một trong những nguồn phát thải quan trọng của thủy ngân ra môi trường. Thực tế đó cần được các nhà hoạch định chính sách cũng như các nhà sản xuất công nghiệp của châu Á phải tính tới để bảo vệ sức khỏe con người. Do đó, việc tìm ra những giải pháp cụ thể để giải quyết bài toán môi trường trong bối cảnh hiện nay là điều hết sức cần thiết.