Thứ năm, 19/05/2022 13:15 (GMT+7)
Năng lượng tái tạo và an ninh hệ thống điện
Năng lượng tái tạo phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua đã gây khó khăn và sức ép đến vận hành hệ thống điện. Do vậy, để giữ an toàn cho hệ thống lưới điện truyền tải, việc tiết giảm khả năng phát các nguồn năng lượng tái tạo là bắt buộc phải thực hiện.