Thứ năm, 30/05/2024 12:56 (GMT+7)
Thứ tư, 07/06/2023 17:50 (GMT+7)

Lâm Đồng mở cuộc thanh tra việc cấp sổ đỏ, sổ hồng

Theo dõi KTMT trên

Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định về thủ tục hành chính đối với cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng công bố quyết định Số 315/QĐ-STNMT về việc thanh tra việc chấp hành các quy định về thủ tục hành chính đối với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố tiếp nhận, xử lý hồ sơ.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra các đơn vị Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, TP Đà Lạt, Bảo Lộc và một số bên liên quan như Phòng quản lý đô thị thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện. Thời kỳ thanh tra từ đầu năm 2020 đến hết năm 2022.

Lâm Đồng mở cuộc thanh tra việc cấp sổ đỏ, sổ hồng - Ảnh 1
Lâm Đồng mở cuộc thanh tra việc cấp sổ đỏ, sổ hồng. (Ảnh minh họa)

Đơn vị sẽ thanh tra từ ngày 12/6 đến hết cuối tháng. Đoàn thanh tra do ông Trần Viết Dũng, Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng đoàn. Việc thanh tra này để đánh giá việc chấp hành các quy định về thủ tục hành chính, việc cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính và vận hành cơ sở dữ liệu quản lý đất đai đối với các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Đồng thời, nhằm nâng cao trách nhiệm trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các TTHC về đất đai theo đúng quy định của pháp luật; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Thời gian thanh tra là 30 ngày làm việc (kể từ ngày công bố quyết định thanh tra). Phạm vi thanh tra bao gồm: Các hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của từng hộ gia đình, cá nhân (cấp đổi, cấp lại, cấp do tách, hợp thửa,...) thuộc thẩm quyền của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện thành...

Trước đó, ngày 23/5, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản chỉ đạo một số nội dung liên quan đến tách và hợp thửa đất. Cụ thể, UBND tỉnh quyết định chấm dứt hiệu lực toàn bộ các Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành trước đây gồm quyết định số 4911/UBND-ĐC ngày 05/7/2022 về tiếp nhận, xem xét, giải quyết hồ sơ tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh và quyết định số 1952/UBND-ĐC1 ngày 16/3/2023 về việc xử lý các vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc phân lô, tách thửa, kinh doanh bất động sản trên địa bàn các huyện, thành phố.

Cùng với với việc chấm dứt hiệu lực của các văn bản nói trên, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Sở Xây dựng, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh theo hướng xây dựng nội dung dự thảo theo đúng quy định của pháp luật đất đai về tách thửa, hợp thửa.

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng văn bản mới về hợp và tách thửa theo hướng bỏ quy định về mở đường giao thông, thu hồi đất làm đường giao thông.

Đồng thời, bỏ quy định về việc lập quy hoạch chi tiết, lập dự án do đã được quy định tại Luật Xây dựng, Luật Nhà ở và các Luật khác liên quan và một số nội dung khác phù hợp theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên.

Tiến sĩ luật học Cao Vũ Minh, giảng viên Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM cho biết: "Việc ra văn bản tạm dừng tách thửa làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của dân mà không hề có thời gian kết thúc thì không khác gì một lệnh cấm. Cấm tách thửa để hạn chế phân lô bán nền nhằm đạt được mục đích quản lý của nhà quản lý nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của dân.

Thủ tục hành chính là cầu nối để dân thực hiện quyền của mình, nhưng thủ tục này bị tạm ngừng thực hiện đã khiến quyền lợi của dân bị xâm phạm nghiêm trọng, đây là cái sai nghiêm trọng.

Đối với văn bản tạm ngưng tách thửa đất nông nghiệp này, người dân có quyền khiếu nại với chính quyền, nếu chính quyền không thu hồi thì có quyền khởi kiện hành chính tại tòa bởi nó là công văn hành chính có ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức".

Uy Đạt

Bạn đang đọc bài viết Lâm Đồng mở cuộc thanh tra việc cấp sổ đỏ, sổ hồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới