Thứ tư, 28/02/2024 23:29 (GMT+7)
Thứ sáu, 02/02/2024 07:00 (GMT+7)

[Infographics] Con tàu kinh tế tháng 1/2024 "chuyển động" mạnh mẽ

Theo dõi KTMT trên

Việt Nam bước vào tháng đầu tiên năm 2024 với nhiều thách thức, khó khăn nhưng với sự điều hành chủ động và quyết liệt của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã bắt tay ngay vào việc và triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế.

[Infographics] Con tàu kinh tế tháng 1/2024 "chuyển động" mạnh mẽ - Ảnh 1
[Infographics] Con tàu kinh tế tháng 1/2024 "chuyển động" mạnh mẽ - Ảnh 2
[Infographics] Con tàu kinh tế tháng 1/2024 "chuyển động" mạnh mẽ - Ảnh 3
[Infographics] Con tàu kinh tế tháng 1/2024 "chuyển động" mạnh mẽ - Ảnh 4
[Infographics] Con tàu kinh tế tháng 1/2024 "chuyển động" mạnh mẽ - Ảnh 5
[Infographics] Con tàu kinh tế tháng 1/2024 "chuyển động" mạnh mẽ - Ảnh 6
[Infographics] Con tàu kinh tế tháng 1/2024 "chuyển động" mạnh mẽ - Ảnh 7
[Infographics] Con tàu kinh tế tháng 1/2024 "chuyển động" mạnh mẽ - Ảnh 8
[Infographics] Con tàu kinh tế tháng 1/2024 "chuyển động" mạnh mẽ - Ảnh 9
[Infographics] Con tàu kinh tế tháng 1/2024 "chuyển động" mạnh mẽ - Ảnh 10
[Infographics] Con tàu kinh tế tháng 1/2024 "chuyển động" mạnh mẽ - Ảnh 11
[Infographics] Con tàu kinh tế tháng 1/2024 "chuyển động" mạnh mẽ - Ảnh 12
[Infographics] Con tàu kinh tế tháng 1/2024 "chuyển động" mạnh mẽ - Ảnh 13
[Infographics] Con tàu kinh tế tháng 1/2024 "chuyển động" mạnh mẽ - Ảnh 14
Bạn đang đọc bài viết [Infographics] Con tàu kinh tế tháng 1/2024 "chuyển động" mạnh mẽ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: toasoanktmt@gmail.com

Cùng chuyên mục

[Infographics] Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024
Tại Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Chính phủ đã xác định rõ nhiều chỉ tiêu cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế và những dự báo khoa học.
[Infographic] Tăng trưởng GDP Việt Nam qua các năm
Giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2023 tăng trưởng GDP bình quân của Việt Nam đạt gần 6%. Trong đó, cao nhất là năm 2022 với mức tăng đạt 8,02%; thấp nhất là năm 2021 với mức tăng đạt 2,55%.

Tin mới