Thứ năm, 18/07/2024 08:02 (GMT+7)
Thứ sáu, 26/04/2024 09:32 (GMT+7)

Hà Tĩnh: Phân bổ 25 tỷ đồng thực hiện 2 dự án cấp nước nước sạch nông thôn

Theo dõi KTMT trên

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định phân bổ 25 tỷ đồng để thực hiện các công trình cấp nước sạch nông thôn.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Võ Trọng Hải vừa ký ban hành Quyết định số 999 QĐ/UBND về việc phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 và năm 2024 đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Theo đó, Hà Tĩnh sẽ phân bổ 25 tỷ đồng cho Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh (chủ đầu tư) để triển khai các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Trong đó, dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt Đá Hàn, huyện Hương Khê (giai đoạn 1) là 20 tỷ đồng; Dự án đầu tư mở rộng hệ thống đường ống cấp nước cho xã Kỳ Hoa từ nhà máy nước Khu Kinh tế Vũng Áng (giai đoạn 1) là 5 tỷ đồng.

Theo quyết định trên, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương triển khai các bước theo đúng quy định để sớm khởi công dự án; thường xuyên chỉ đạo, giám sát, đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn. Định kỳ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính Hà Tĩnh theo quy định.

Hà Tĩnh: Phân bổ 25 tỷ đồng thực hiện 2 dự án cấp nước nước sạch nông thôn - Ảnh 1
Hà Tĩnh sẽ phân bổ 25 tỷ đồng cho Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh (chủ đầu tư) để triển khai các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. (Ảnh minh họa)

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu UBND huyện Hương Khê, UBND thị xã Kỳ Anh phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các địa phương này chỉ đạo UBND các xã liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng và kịp thời bố trí đủ vốn đối ứng để hoàn thành dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Ha Tĩnh thường xuyên kiểm tra, đốc thúc chủ đầu tư trong quá trình triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm đưa vào khai thác sử dụng góp phần đáp ứng nhu cầu dùng nước sạch của nhân dân. Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ và thực hiện giải ngân, thanh toán nguồn vốn đúng thời hạn được giao.

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật của các thông tin, số liệu, kế hoạch vốn được phân bổ, nội dung tham mưu UBND tỉnh Hà Tĩnh và các nội dung liên quan.

Quang Trường

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh: Phân bổ 25 tỷ đồng thực hiện 2 dự án cấp nước nước sạch nông thôn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới