Thứ sáu, 02/12/2022 04:18 (GMT+7)

Hà Nội: 3 dự án cao tầng tại Cầu Giấy sai phạm trong điều chỉnh quy hoạch xây dựng

Theo dõi KTMT trên

Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra nhiều sai phạm về chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 3 dự án trên địa bàn quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa công bố Kết luận Thanh tra số 39/KL-TTr ngày 17/5/2022 về việc thanh tra Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, chủ đầu tư dự án, công trình, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Trên địa bàn quận Cầu Giấy, Kết luận Thanh tra cũng đã chỉ ra nhiều sai phạm trong điều chỉnh quy hoạch xây dựng đối với 03 dự án, cụ thể: Dự án tại ô đất N17, N18 Lê Văn Lương của Công ty Cổ phần thương mại Ngôi nhà mới (gọi tắt là Dự án của Công ty Ngôi Nhà mới); Dự án Trung tâm thương mại khách sạn văn phòng và căn hộ cho thuê MB Grand Tower (gọi tắt là Dự án MB Grand Tower) và dự án Trụ sở làm việc Tổng Công ty 319 Bộ Quốc Phòng tại ô đất N19.1 (gọi tắt là Dự án trụ sở Tổng Công ty 319).

Tại Dự án của Công ty Ngôi Nhà mới sai phạm về quản lý xây dựng theo quy hoạch xây dựng được duyệt đã được Kết luận thanh tra cho biết, năm 2016, Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hai bên đường Lê Văn Lương phê duyệt ô đất của dự án có chức năng là nhà ở chung cư phục vụ tái định cư. Tuy nhiên, đến năm 2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành các văn bản chấp thuận chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi nhà mới nghiên cứu thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại (tại các Văn bản: Số 2002/UBND-ĐT ngày 28/4/2017, số 700/TB-UBND ngày 10/7/2017). Thanh tra Bộ Xây dựng khẳng định việc ban hành các văn bản chấp thuận nêu trên là sai quy hoạch chi tiết được duyệt, vi phạm khoản 1 Điều 61 Luật Quy hoạch đô thị 2009.

Cũng theo Kết luận Thanh tra, công tác quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch xây dựng tại Dự án MB Grand Tower và Dự án trụ sở Tổng Công ty 319 có nhiều vi phạm quy định, bao gồm việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng thay đổi mục đích sử dụng đất dự án, tăng số tầng cao, tăng mật độ xây dựng... thuộc các trường hợp không được điều chỉnh, không tính toán giải pháp về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, vi phạm Điều 29 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ và khoản 3 Phần 6 Thông tư số 07/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Đồng thời, có hành vi điều chỉnh quy hoạch vượt thẩm quyền vi phạm Điều 3, khoản 2 Điều 5, Điều 13, Điều 14, Điều 15 Quyết định số 48/2006/QĐ-UB ngày 11/4/2006 của UBND Thành phố Hà Nội; Điều 52 và điểm b khoản 3 Điều 35 Luật quy hoạch đô thị năm 2009, cụ thể:

Dự án MB Grand Tower nằm trên ô đất 7.3-QĐ được quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hai bên đường Láng Hạ - Thanh Xuân phê duyệt năm 2002 có chức năng là đất an ninh quốc phòng, định hướng mục đích kinh tế, có mật độ xây dựng 39%, hệ số sử dụng đất 6,32 lần, tầng cao trung bình 16,2 tầng. Nhưng đến năm 2008, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có Tờ trình số 563/TTr-QHKT ngày 13/10/2008 và được UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận quy hoạch định hướng điều chỉnh thành trụ sở, văn phòng cao 21 tầng (tại Văn bản số 3362/UBND-GT năm 2008). Kết luận Thanh tra nêu rõ việc điều chỉnh trên vi phạm Điều 29 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ và khoản 3 Phần 6 Thông tư số 07/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Hà Nội: 3 dự án cao tầng tại Cầu Giấy sai phạm trong điều chỉnh quy hoạch xây dựng - Ảnh 1
Công trình Tổ hợp thương mại tại dự án MB Grand Tower, đường Lê Văn Lương, Hà Nội đã đi vào sử dụng nhiều năm nay. Ảnh minh họa

Mặt khác, tại dự án này, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có Văn bản số 3841/QHKT-P8 ngày 18/9/2014 thỏa thuận khối đế cao 5 tầng, mật độ xây dựng 45%, khối tháp cao tối đa 25 tầng, mật độ 39%. Việc điều chỉnh này của Sở Quy hoạch - Kiến trúc là vượt thẩm quyền.

Tương tự các vi phạm trên, tại Dự án Trụ sở Tổng công ty 319 nằm trên ô đất 5.6-QĐ được quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hai bên đường Láng Hạ - Thanh Xuân phê duyệt năm 2002 là đất quân đội, mật độ xây dựng 39,6%, tầng cao 12 tầng. Nhưng đến năm 2008, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có Tờ trình số 563/TTr-QHKT ngày 13/10/2008 và được UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận quy hoạch định hướng điều chỉnh ô đất 5.6-QĐ từ cao 12 tầng thành 18 tầng (tại Văn bản số 3362/UBND-GT). Việc điều chỉnh tại dự án này cũng vi phạm Điều 29 Nghị định số 08/2005/ND-CP, khoản 3 Phần 6 Thông tư 07/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Đến năm 2010, Dự án Trụ sở Tổng công ty 319 lại tiếp tục được Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận TMB, PAKT với số tầng cao là 6, 17, 21 tầng (chưa bao gồm 01 tầng mái và 02 tầng hầm) tại Văn bản số 4036/QHKT-P1 ngày 07/12/2010. Việc điều chỉnh quy hoạch này đã không tính toán sự đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, vi phạm Điều 52 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. Mặt khác, tại Văn bản chấp thuận trên cũng ghi số tầng cao sai QCXDVN, quy định là 22 tầng, vi phạm khoản 1.3 9 Điều 1.3, Mục 1 QCXDVN 03:2009/BXD.

Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND Thành phố Hà Nội và Sở Quy hoạch - Kiến trúc theo thẩm quyền kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có vi phạm tại các dự án này.

Tháng 3/2022, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 2-3-2022 về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quy hoch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Chỉ thị nêu rõ, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng là những công việc thường xuyên, quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội. Quá trình triển khai, tổ chức thực hiện, các cấp, các ngành phải quán triệt, thực hiện tốt phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ hiệu quả”; tiếp tục hoàn thiện các quy định quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng quản lý đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, trọng tâm là củng cố tổ chức bộ máy, chấn chỉnh trật tự, kỷ cương pháp luật, lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả...

Theo Chỉ thị 14, Ban Thường vụ Thành ủy khẳng định, công tác quy hoạch có vai trò đặc biệt quan trọng, là định hướng cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội và phát triển đô thị của Thủ đô Hà Nội. Vì vậy, quy hoạch luôn phải đi trước với phương pháp và cách làm khoa học, có tầm nhìn chiến lược phát triển, đồng bộ giữa quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị với các quy hoạch chuyên ngành, sát với tình hình thực tiễn và nhu cầu phát triển của thành phố nói chung và mỗi địa phương nói riêng trong từng giai đoạn. Quy hoạch cũng phải từng bước giải quyết được những bất cập, bức xúc trong quá trình phát triển, nhất là tại khu vực nội đô như: Ùn tắc giao thông, ngập úng cục bộ, quá tải hạ tầng xã hội...

Quý Phi (Tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: 3 dự án cao tầng tại Cầu Giấy sai phạm trong điều chỉnh quy hoạch xây dựng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: toasoanktmt@gmail.com

Tin mới

Cập nhật tin tức môi trường nổi bật ngày 1/12
Miền Bắc chính thức bước vào đợt rét đậm, rét hại kéo dài; Vi phạm môi trường, Công ty Matsuda Sangyo bị phạt hơn 500 triệu đồng; Sạt lở đất làm ít nhất 2 người thiệt mạng tại Brazil... là những tin tức môi trường nổi bật ngày hôm nay.
Điểm tin bất động sản nổi bật trong ngày 1/12
Thời điểm “bắt đáy” bất động sản, chuẩn bị đón sóng mới đã xuất hiện?; Nhà đầu tư bất động sản: “Mấy tháng nay, tôi sống bằng tiền cầm sổ đỏ”; Xu hướng của thị trường BĐS năm 2023: Người mua nhà ngày càng thích đi xa?... là tin BĐS nổi bật ngày hôm nay.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đối thoại với thanh niên
“UBND tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm, tạo điều kiện, hướng dẫn, định hướng, tư vấn về hướng đi, hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, thị trường và sẽ luôn đồng hành với thanh niên trên con đường chuyển đổi số", chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Nhận diện rủi ro và dự báo triển vọng năng lượng 2023
Một trong những yếu tố quan trọng nhất của sự phát triển ngành năng lượng thế giới là hiệu quả sử dụng năng lượng mà ý nghĩa của nó sẽ không ngừng tăng lên do tăng tiêu thụ năng lượng, cạn kiệt các vật mang năng lượng truyền thống và sự tăng vọt về giá.