Thứ sáu, 21/01/2022 02:20 (GMT+7)
Phát triển giao thông xanh: Nhìn thẳng những điểm nghẽn
Việc tổ chức giao thông, quản lý phương tiện vận tải mặc dù đã có nhiều tiến bộ, song chưa đáp ứng được yêu cầu giảm ùn tắc tại các đô thị lớn ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, gia tăng ô nhiễm môi trường, giảm chất lượng cuộc sống của người dân.