Thứ năm, 23/05/2024 01:27 (GMT+7)
Sức mạnh Việt Nam trong Thời đại Hồ Chí Minh
Trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm, ngày 30/4/1975 là mốc son vĩ đại, hiện thực hóa khát vọng Nam-Bắc một nhà, non sông thu về một mối. Thành quả đó đến từ ý chí “Không có gì quý hơn độc lập tự do'. Tất cả tạo nên sức mạnh trong Thời đại Hồ Chí Minh.