Thứ sáu, 19/07/2024 07:25 (GMT+7)
Phát triển tín dụng xanh là xu thế tất yếu
Ngày 29/7, Hội thảo tham vấn lấy ý kiến đối với Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chí môi trường và xác nhận đối với dự án được cấp tín dụng xanh và phát hành trái phiếu xanh được tổ chức.