Chủ nhật, 05/02/2023 11:00 (GMT+7)
Giảm giá thành để người lao động tiếp cận nhà ở
Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội có những gói tín dụng ưu đãi liên quan tới nhà ở xã hội, nhà ở công nhân KCN là một trong các công cụ hữu hiệu để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở.