Thứ năm, 28/09/2023 05:33 (GMT+7)
Indonesia khuyến khích công nghiệp xanh
Indonesia đang khuyến khích ngành công nghiệp xanh, trong đó sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, tái chế vật liệu cũng như sử dụng chất thải như một nguồn năng lượng thay thế.