Thứ sáu, 19/04/2024 06:17 (GMT+7)
Xóa sổ ô nhiễm và mở ra không gian sáng tạo
Đã 17 năm kể từ khi có chủ trương của Chính phủ là di chuyển những cơ sở sản xuất có mức độ ô nhiễm cao ra xa nội đô, kết hợp đổi mới công nghệ và đầu tư hệ thống xử lý chất thải bảo vệ môi trường nhưng tiến độ thực hiện vẫn ì ạch.