Thứ sáu, 21/06/2024 07:35 (GMT+7)
Bảo vệ môi trường trước khi quá muộn
Biến đổi khí hậu do Trái Đất ấm lên đang diễn ra nhanh và khốc liệt hơn. Đây là thời điểm để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và Trái Đất của chúng ta.