Thứ tư, 17/04/2024 01:00 (GMT+7)
Lãi suất ngân hàng có xu hướng giảm trong ngắn hạn
Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều chính sách tài khoá và tiền tệ được áp dụng nhằm hỗ trợ và thúc đẩy nền kinh tế phục hồi. Do đó, NHNN có thể cắt giảm lãi suất điều hành, tập trung mục tiêu tăng trưởng tín dụng có chọn lọc.