Thứ ba, 21/03/2023 02:44 (GMT+7)
Cận cảnh ngân hàng sữa mẹ đầu tiên ở Hà Nội
Ngân hàng sữa mẹ đầu tiên tại Hà Nội chính thức hoạt động từ tháng 3/2022. Đây là kết quả của sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế; sự hỗ trợ của Chính phủ Ireland, Alive & Thrive và Newborns Việt Nam.
Quy định mới nhất theo Bộ Y tế: F1 không còn phải cách ly
Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế với người tiếp xúc gần (F1), trong vòng 10 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với F0 đang trong thời kỳ lây truyền, cần bảo đảm biện pháp phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh, trong đó F1 không phải thực hiện cách ly y tế.