Thứ sáu, 21/06/2024 10:53 (GMT+7)
Thứ bảy, 11/05/2024 17:00 (GMT+7)

Bình Thuận yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Theo dõi KTMT trên

UBND tỉnh Bình Thuận sẽ cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp thực hiện, giải ngân đầu tư công chậm, không đáp ứng tiến độ theo yêu cầu.

Mới đây, Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo về tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2024.

Theo nội dung báo cáo, Sở Tài chính cho biết, ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng 4/2024 là 644.577 triệu đồng, đạt 12,68% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (đạt 18% so với kế hoạch địa phương triển khai).

Trong đó, thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 12.240 triệu đồng, đạt 10% kế hoạch giao; thanh toán vốn kế hoạch năm là: 632.537 triệu đồng, đạt 18,28% kế hoạch địa phương triển khai.

Sở Tài chính cũng thông tin, nhằm đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt tỷ lệ 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, từ những tháng đầu năm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đẩy nhanh việc thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Bình Thuận yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công - Ảnh 1
Bình Thuận tiếp tục đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh minh họa

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giải ngân vốn đầu tư trong trong những tháng còn lại của năm 2024, Sở Tài chính kiến nghị UBND tỉnh Bình Thuận tiếp tục chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị có liên quan.

Trong đó, đối với các sở, ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư tiến hành rà soát kế hoạch triển khai, xây dựng sơ đồ gantt (một công cụ quản lý dự án hỗ trợ lập kế hoạch và lập lịch trình cho các dự án - PV) tiến độ giải ngân cho từng dự án và báo cáo, đề xuất giải quyết cụ thể các khó khăn, vướng mắc cho từng nhiệm vụ, dự án được giao.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án gắn với bảo đảm chất lượng, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí; kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý hoặc báo cáo đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhất là các dự án vướng đền bù, giải phóng mặt bằng.

Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp thực hiện, giải ngân chậm, không đáp ứng tiến độ theo yêu cầu; bám sát, thường xuyên kiểm tra, rà soát, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đặc biệt đối với công tác giải phóng mặt bằng, các thủ tục liên quan đến đất đai; lấy kết quả giải ngân đầu tư  công là căn cứ quan trọng khi đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm của các cơ quan, đơn vị và tập thể, cá nhân liên quan.

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các sở chuyên ngành, các chủ đầu tư rà soát, hệ thống các vấn đề tồn tại, vướng mắc. Trên cơ sở đó, hướng dẫn cho chủ đầu tư triển khai các công việc, trình tự thủ tục giải quyết, tháo gỡ cụ thể; kịp thời báo cáo đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; đối với các nội dung thuộc thẩm quyền hướng dẫn của Trung ương thì chủ động làm việc, có văn bản xin ý kiến hướng dẫn thực hiện.

Tổng hợp kế hoạch thực hiện, giải ngân từng dự án của các đơn vị, phân nhóm để theo dõi; định kỳ hàng tháng xác định, thông báo tiến độ giải ngân của từng chủ đầu tư đến tất cả các cơ quan, đơn vị liên quan và công bố trên cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Chủ động rà soát, tham mưu điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn và còn thiếu vốn theo quy định.

Chủ động chủ trì, phối hợp các sở, ngành và địa phương có liên quan kiểm tra định kỳ (hàng tuần), đột xuất tình hình triển khai thực tế các công trình, dự án chậm giải ngân để kịp thời tháo gỡ hoặc đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

Ngoài ra, Sở Tài chính cũng kiến nghị UBND tỉnh Bình Thuận giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan và địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách để đảm bảo ngân sách thanh toán kịp thời cho các dự án đang triển khai thực hiện.

Đồng thời, Sở Nội vụ chủ trì phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật phù hợp (định lượng trên cơ sở tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đã giao) đối với các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 theo nhiệm vụ, kế hoạch được UBND tỉnh giao.

Thanh Tùng

Bạn đang đọc bài viết Bình Thuận yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới