Thứ hai, 27/05/2024 02:04 (GMT+7)
Thứ bảy, 20/04/2024 16:34 (GMT+7)

Bình Thuận báo cáo việc rà soát chỉ tiêu đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

Theo dõi KTMT trên

Ngày 19/4/2024, Phó Chủ tịch tỉnh Bình Thuận đã chủ trì cuộc họp báo cáo việc rà soát chỉ tiêu đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hồng Hải đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo việc rà soát chỉ tiêu đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự có lãnh đạo các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến tháng 4/2024 là 347.391,08 ha, trong đó đất rừng đặc dụng là 32.780,51 ha; đất rừng phòng hộ là 139.624,98 ha; đất rừng sản xuất là 174.985,59 ha.

Diện tích quy hoạch đưa vào 03 loại rừng đến năm 2018 của tỉnh Bình Thuận là 3.637,47 ha, trong đó quy hoạch đưa vào đất rừng phòng hộ là 19,13 ha, quy hoạch đưa vào đất rừng sản xuất là 2.918,34 ha; đến năm 2021, tỉnh ta tiếp tục quy hoạch đưa vào 03 loại rừng với diện tích là 1.678,89 ha. Diện tích quy hoạch chuyển đổi đối tượng rừng từ rừng sản xuất sang rừng đặc dụng giai đoạn 2016 - 2025 là 90,38 ha; diện tích quy hoạch chuyển đổi đối tượng rừng từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất là 2.173,61 ha; diện tích quy hoạch chuyển đổi đối tượng rừng từ rừng sản xuất sang rừng phòng hộ là 1,35 ha.

Bình Thuận báo cáo việc rà soát chỉ tiêu đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh - Ảnh 1

Diện tích quy hoạch đưa ra ngoài 03 loại rừng để đầu tư xây dựng công trình phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đất sản xuất cho người dân đến năm 2018 là 14.924,54 ha. Tuy nhiên, trong thời gian qua đã có 05 công trình dự án được UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất sang mục đích khác không phải lâm nghiệp và 18 công trình dự án đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng với tổng diện tích 230,6 ha. Do vậy, diện tích tiếp tục chuyển tiếp, quy hoạch đưa ra ngoài 03 loại rừng là 15.179,54 ha.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận cũng cho biết, trong quá trình rà soát có phát sinh một số công trình theo quy hoạch tỉnh được quy hoạch đưa ra ngoài 03 loại rừng với tổng diện tích là 838,34 ha, trong đó đất rừng phòng hộ là 4,72 ha, đất rừng sản xuất là 833,62 ha. Dự kiến tổng diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2030 là 335.444 ha, gồm quy hoạch đất rừng đặc dụng là 32.360,35 ha; quy hoạch đất rừng phòng hộ là 135.869,01 ha; quy hoạch đất rừng sản xuất là 167.214,64 ha.

So sánh với chỉ tiêu quy hoạch đất lâm nghiệp được Thủ tướng chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 thì diện tích quy hoạch 03 loại rừng toàn tỉnh có chênh lệch như sau: Quy hoạch đất rừng đặc dụng tại Quyết định số 326/QĐ-TTg cao hơn 135,65 ha; quy hoạch đất rừng phòng hộ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg thấp hơn 336,01 ha; quy hoạch đất rừng sản xuất tại Quyết định số 326/QĐ-TTg cao hơn 200,36 ha.

Qua nghe ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho rằng, việc rà soát chỉ tiêu đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ nhằm mục tiêu phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát kỹ chỉ tiêu đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg; khi tiến hành rà soát diện tích quy hoạch đưa ra ngoài 03 loại rừng phải tìm diện tích đất phù hợp để trồng rừng bổ sung, đối với diện tích quy hoạch đưa vào 03 loại rừng phải xác định kỹ ranh giới quy hoạch…

Thạch Phạm

Bạn đang đọc bài viết Bình Thuận báo cáo việc rà soát chỉ tiêu đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới