Thứ năm, 09/12/2021 00:01 (GMT+7)
Thứ bảy, 16/10/2021 07:10 (GMT+7)

Bình Dương: Thúc tiến độ quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030

UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các đơn vị đến cuối năm 2022 phải trình bản quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 để các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27/9/2021 của Chính phủ.

​Cụ thể, Sở KH&ĐT khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt quy hoạch trước ngày 31/12/2022 đảm bảo chất lượng quy hoạch và đúng quy định.

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh tăng cường phối hợp, trao đổi và chia sẻ thông tin trong quá trình triển khai lập đồng thời quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, đảm bảo kết nối đồng bộ quy hoạch tỉnh với quy hoạch vùng, quy hoạch cấp quốc gia.

Bình Dương: Thúc tiến độ quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030 - Ảnh 1
Quy hoạch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2030 trở thành đô thị thông minh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện các bước trình thẩm định, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định làm cơ sở trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Sở Tài chính căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước để lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành để tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện. 

Bên cạnh đó, điều chỉnh kéo dài thời hạn các quy hoạch đã hết thời hạn trong danh mục quy hoạch ban hành.

Các Sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình tiến hành rà soát các quy hoạch để tham mưu UBND tỉnh các quy hoạch cần điều chỉnh kéo dài thời hạn và điều chỉnh nội dung quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xem xét, quyết định việc điều chỉnh kéo dài thời hạn và điều chỉnh nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, quy hoạch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2030 phải đảm bảo phát huy được vai trò, vị thế của tỉnh Bình Dương luôn là một trong những địa phương phát triển năng động nhất của khu vực phía Nam và cả nước. Xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển thịnh vượng; Đô thị Bình Dương văn minh, giàu đẹp, thông minh.

Yêu cầu về nội dung lập quy hoạch cần định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột: Kinh tế, xã hội và môi trường; Phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế, các cam kết trong các điều ước quốc tế đa phương và song phương mà Việt Nam là thành viên.

Xây dựng và cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; Chú trọng thúc đẩy phát triển các khu vực có điều kiện khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và đảm bảo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; Phân bổ, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo tồn các giá trị lịch sử - văn hóa, di sản thiên nhiên cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

Ứng dụng công nghệ hiện đại, số hóa, thông tin, cơ sở dữ liệu trong quá trình lập quy hoạch; Đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật và phù hợp với yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế và liên kết vùng. 

Chính phủ giao cho Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ TN&MT, Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành hướng dẫn UBND tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện lập quy hoạch.

Nguyễn Thật

Bạn đang đọc bài viết Bình Dương: Thúc tiến độ quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: toasoanktmt@gmail.com

Cùng chuyên mục

TP.HCM: Lập quy hoạch Bình Chánh đến năm 2040
Tại hội thảo về tiềm năng phát triển đô thị và định hướng lập quy hoạch xây dựng đến năm 2040 do Sở QH-KT và UBND huyện Bình Chánh (TP.HCM) tổ chức, nhiều ý kiến nhận định “cái áo huyện” đã trở nên lỗi thời, cản trở Bình Chánh phát triển.

Tin mới

Chiêm ngưỡng sa mạc tuyết Taklamakan của Trung Quốc
Nằm ở trung tâm lưu vực Tarim ở Tân Cương, Taklamakan là sa mạc lớn nhất Trung Quốc và là sa mạc cát dịch chuyển lớn thứ hai trên thế giới. Băng tuyết bao phủ mặt hồ lạnh giá, phản chiếu nền trời xanh như ngọc tạo nên bức tranh tuyệt đẹp.
COP26: Việt Nam với lộ trình thực hiện xu thế 'xanh'
Chiều 7/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo công bố kết quả Hội nghị lần thứ 26 (COP26) diễn ra tại Glasgow. Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định phát triển ít phát thải sẽ là xu thế chủ đạo để Việt Nam tiếp tục thay đổi toàn diện.