Thứ năm, 30/05/2024 09:34 (GMT+7)
Thứ sáu, 01/04/2022 17:00 (GMT+7)

Bạc Liêu đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 từ 10 – 11%/năm

Theo dõi KTMT trên

Vừa qua, UBND tỉnh Bạc Liêu thông qua kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu.

3 mục tiêu chính tăng trưởng kinh tế

Để đạt được mục tiêu trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2925 từ 10-11%/năm, UBND tỉnh Bạc Liêu tập trung thực hiện 3 mục tiêu mục tiêu chính là bám sát chủ trương, gắn kết chặt chẽ với các Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (2022 - 2023) để góp phần đưa nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội cho năm 2022 và những năm tiếp theo.

Thứ hai là tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chính sách được Chính phủ ban hành nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã.

Mục tiêu thứ 3 là gắn kết chặt chẽ các chính sách kinh tế với các chính sách xã hội, phát triển kinh tế với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Bạc Liêu đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 từ 10 – 11%/năm - Ảnh 1
Bạc Liêu phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế của giai đoạn 2021 - 2025 từ 10 – 11%/năm.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bạc Liêu cũng chú trọng việc phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực quan trọng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế của giai đoạn 2021 - 2025 từ 10 – 11%/năm.

Đồng thời, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội cũng được UBND tỉnh Bạc Liêu đặc biệt lưu ý các sở ngành trong thời gian tới.

Phục hồi kinh tế không quên phòng chống dịch Covid-19

Theo đó, UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu cơ quan các cấp tổ chức thực hiện hiệu quả, kịp thời Chương trình phòng chống dịch Covid-19 (2022 - 2023), không lơ là, chủ quan, chuẩn bị sẵn sàng, bảo đảm chủ động đối với mọi tình hình dịch bệnh trên địa bàn; tập trung nâng cao năng lực điều trị, giảm các ca bệnh chuyển nặng và giảm tối đa các trường hợp tử vong do dịch Covid-19.

Cụ thể, tiếp tục tăng cường y tế cơ sở, y tế dự phòng ngay tại cơ sở, chú trọng nâng cao năng lực điều trị; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân các dự án đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp các trạm y tế cấp xã được đầu tư, hỗ trợ.

Bạc Liêu đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 từ 10 – 11%/năm - Ảnh 2
Bạc Liêu chú trọng vấn đề phát triển kinh tế bền vững

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy định hướng dẫn và tăng cường tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, thực hiện thống nhất các quy định về đi lại, di chuyển của người lao động, lưu thông hàng hóa, dịch vụ và sản xuất an toàn.

Chú trọng đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến trình phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Để đảm bảo cuộc sống cho người lao động, UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị các sở ngành tiếp tục triển khai kịp thời và hiệu quả các chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP nhằm sớm ổn định, phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bạc Liêu tiếp tục đầu tư tăng cường kết nối cung - cầu lao động với các tỉnh phía Nam trên nền tảng trực tuyến phục vụ công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động; nâng cao năng lực cơ sở tuyến đầu của hệ thống cơ sở trợ giúp xã hội, chăm lo cho các đối tượng bị sang chấn tâm lý, cơ nhỡ và các đối tượng yếu thể bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả Chương trình “Sóng và máy tính cho em” bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Trong kế hoạch phát triển kinh tế giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bạc Liêu tiếp tục đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó chú trọng phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, lưới điện. Tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án các tuyến đường trọng điểm có tính liên kết vùng. Phối hợp tốt với các Bộ, Ngành Trung ương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh. Quan tâm đầu tư phát triển hệ thống trường học, bệnh viện và trạm y tế.

Đồng thời,  tỉnh Bạc Liêu cũng xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp; quyết liệt hơn trong việc cải thiện môi trường đầu tư, để huy động và thu hút các thành phần kinh tế, những doanh nghiệp lớn đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm tiềm năng của tỉnh. Trong đó, tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án trên địa bàn, đặc biệt là các dự án điện gió, điện khí LNG.

UBND tỉnh Bạc Liêu cũng lưu ý các sở ngành liên quan cần khai thác tốt các nguồn thu, thực hiện tốt các quy định pháp luật, các chính sách về thuế, thu phí lệ phí, các chính sách tài chính của Trung ương để khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu ổn định và bền vững, phấn đấu số nợ thuế đến thời điểm 31/12 hàng năm giảm xuống dưới 5% so với số thực thu ngân sách nhà nước.

Quan tâm đầu tư, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin nhằm thực hiện việc chuyển đổi số trên phạm vi toàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia; từng bước phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ.

Từng bước tích hợp hệ thống giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tăng cường liên kết với các học viện và trường đại học có uy tín nhằm đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội, triển khai hạ tầng băng thông rộng chất lượng cao trên phạm vi toàn tỉnh.

Ngoài ra, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn hoặc cắt giảm những thủ tục không cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân trong sản xuất, kinh doanh; tăng cường xử lý thủ tục hành chính trên nền tảng trực tuyến.

Huỳnh Mai

Bạn đang đọc bài viết Bạc Liêu đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 từ 10 – 11%/năm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới