Thứ năm, 28/10/2021 13:08 (GMT+7)
Phải làm gì để nền kinh tế không ‘vỡ trận’?
Cần phải làm song song cả hai việc: Thứ nhất, dập dịch triệt để, ngăn chặn dịch lan rộng;… thứ hai, bảo đảm và phát triển ổn định kinh tế. Chúng ta buộc phải làm song song hai việc này để nền kinh tế không lâm vào tình trạng “vỡ trận”, chứ không phải ưu tiên nhiệm vụ nào trước, nhiệm vụ nào sau.
Doanh nghiệp 'dè chừng' kinh doanh do dịch Covid-19
Ðảm bảo “sức khoẻ” nền kinh tế trước những ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 đang là nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt quan tâm. Thực tế, nhiều doanh nghiệp đang phải “gồng lỗ” do doanh thu sụt giảm nghiêm trọng.