Chủ nhật, 24/10/2021 10:27 (GMT+7)
Khảo sát bão - Thêm dữ liệu cho dự báo
Khảo sát bão là hoạt động thu thập thêm dữ liệu được thực hiện vào thời điểm có bão. Cùng với số liệu từ các trạm khí tượng, thủy văn trên toàn hệ thống, dữ liệu khảo sát bão góp phần giúp cơ quan khí tượng xác định chính xác vị trí tâm bão, cường độ bão, hướng di chuyển và vùng ảnh hưởng của bão, cũng như hiệu chỉnh các dự báo bão tiếp theo.