Thứ hai, 26/02/2024 05:09 (GMT+7)
Lương cơ sở bao giờ mới được tăng?
Theo nhiều ý kiến, Chính phủ nên tăng lương ngay từ đầu năm 2023 để người lao động phấn khởi. Đời sống cán bộ, công chức, viên chức hiện tại hết sức khó khăn, nếu được nâng lương sớm sẽ góp phần cải thiện kinh tế gia đình những người sống nhờ lương.