• Chủ nhật 20/10/2019 23:47
  • Hotline: 0917393388
Đọc báo giấy Kinh tế môi trường
Chọi trâu Đồ Sơn 2019:

[Video] Trận 11 tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2019: Trâu 02 thắng lớn

Trận thứ 11 trong Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2019 đã có kết quả sau gần 10 phút. Trâu số 02 chiến thắng giòn giã.
Xem phiên bản mobile