Thứ năm, 23/05/2024 03:43 (GMT+7)
Ứng phó với động đất xảy ra như thế nào?
Việc hiểu biết về động đất, cách phòng tránh và nắm vững những kỹ năng ứng phó khi động đất xảy ra là vô cùng cần thiết đối với mỗi người dân. Đây là cơ sở đầu tiên giúp giảm thiểu những thiệt hại khi động đất xảy ra.
Yêu cầu thủy điện Thượng Kon Tum không tích thêm nước
Nhằm giảm thiểu thiệt hại do động đất gây ra, Viện Vật lý địa cầu kiến nghị Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai xem xét cho phép tiến hành thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về độ nguy hiểm và rủi ro động đất đối với huyện Kon Plông (Kon Tum).