Thứ năm, 28/09/2023 04:12 (GMT+7)
Xử lý, tiêu thụ tro xỉ nhiệt điện
Những năm gần đây, thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương, việc xử lý, tiêu thụ tro xỉ, thạch cao đã đạt kết quả nhất định.