Thứ năm, 01/06/2023 15:37 (GMT+7)
Thứ bảy, 16/07/2022 15:05 (GMT+7)

TP. HCM: Tập trung rà soát, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Nhà nước

Theo dõi KTMT trên

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, góp phần thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP. HCM đã đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hoá, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN.

Thực hiện Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại Doanh nghiệp nhà nước (DNNN), trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021 - 2025”. Mới đây, UBND TP. HCM đã yêu cầu các Sở, ban, ngành TP, UBND các quận, huyện, TP. Thủ Đức và các Tổng Công ty, Công ty độc lập trực thuộc UBND TP hoàn thành việc xây dựng, thẩm định và trình UBND TP phê duyệt phương án cơ cấu lại các DNNN thuộc TP giai đoạn 2021 – 2025.

TP. HCM: Tập trung rà soát, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Nhà nước - Ảnh 1
TP. HCM tập trung rà soát, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Nhà nước.

UBND TP. HCM yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp (DN) do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và DN có vốn Nhà nước thuộc TP giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 2/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại DNNN, DN có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021 - 2025, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và kế hoạch triển khai thực hiện của UBND TP.

Đồng thời, triển khai thực hiện công tác cổ phần hoá, cơ cấu lại DN, thoái vốn nhà nước tại DN thuộc TP quản lý theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả và thu hồi cao nhất phần vốn nhà nước tại DN. Xử lý nghiêm trường hợp làm chậm, vi phạm quy định về cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại DN.

Chủ động nghiên cứu, tham mưu UBND TP đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi các quy định có liên quan nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của DNNN.

Thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo đột phá trong cải cách hành chính; nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động của DNNN. Cùng với đó, phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng nhằm nắm bắt, phản ánh, đánh giá đúng đắn về việc chấp hành pháp luật, phát hiện sớm sai phạm, qua đó kịp thời chấn chỉnh hoặc áp dụng các biện pháp phù hợp giúp DN khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sở Tài chính (thường trực Ban Chỉ đạo 167) khẩn trương rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc có ý kiến đối với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các DNNN thuộc phạm vi quản lý của TP theo đúng quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan; chủ động phối hợp tham mưu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của DN, không để ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công tác sắp xếp, cơ cấu lại, cổ phần hóa và thoái vốn của DNNN.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính DN, chế độ quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại DN; thực hiện chức năng giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của DN do TP thành lập và DN có vốn nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành Công điện số 478/CĐ-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại DNNN.

Công điện nêu rõ, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành để đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hoá, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện chưa đạt kế hoạch đề ra. Để đẩy mạnh công tác này, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, góp phần thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và  huy động nguồn lực của DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế-xã hội; Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại DNNN, DN có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025".

Thanh Tùng

Bạn đang đọc bài viết TP. HCM: Tập trung rà soát, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Nhà nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: toasoanktmt@gmail.com

Cùng chuyên mục

Đắk Lắk: Xử phạt 21 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm
Theo thông tin từ cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau 1 tháng ra quân (từ ngày 15/4 đến ngày 15/5) đã tiến hành kiểm tra 39 cơ sở kinh doanh hàng hóa thực phẩm, trong đó xử phạt hành chính 21 cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tin mới

Petrovietnam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng
Trong 5 tháng qua, Petrovietnam đảm bảo cung ứng các mặt hàng chiến lược, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực như dầu thô, khí, điện và xăng dầu, đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.