Chủ nhật, 14/04/2024 05:40 (GMT+7)
Thứ bảy, 26/08/2023 13:00 (GMT+7)

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt Đề án quản lý và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

Theo dõi KTMT trên

Ngày 22/8 vừa qua, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành quyết định về phê duyệt Đề án “Quản lý chất thải rắn và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến 2030”.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Đề án nhằm tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn, tiến hành đồng thời các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác lưu giữ, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải rắn; mở rộng mạng lưới thu gom chất thải rắn.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt Đề án quản lý và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn - Ảnh 1

Đề án với mục tiêu nhằm tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh minh họa)

Đồng thời, thúc đẩy phân loại chất thải rắn tại nguồn với phòng ngừa và giảm thiểu phát sinh chất thải rắn trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt;

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống cơ quan quản lý môi trường bảo đảm tính thống nhất, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước trong công tác quản lý chất thải rắn;

Bên cạnh đó, phòng ngừa, kiểm soát, hạn chế về cơ bản mức độ phát sinh chất thải rắn gia tăng, giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường do chất thải rắn gây ra, góp phần bảo vệ sức khỏe con người, môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước;

Áp dụng giải pháp chuyển đổi số, phát triển và ứng dụng mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng số để thúc đẩy giảm thiểu phát sinh, tái sử dụng, phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế và xử lý chất thải rắn;

Ứng dụng các công nghệ xử lý chất thải rắn tiên tiến, thân thiện môi trường; lựa chọn các công nghệ xử lý chất thải rắn kết hợp với thu hồi năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, an toàn và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương; phát triển ngành công nghiệp tái chế, khuyến khích sử dụng, tiêu thụ các sản phẩm từ quá trình xử lý chất thải rắn;

Tăng cường quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thành công chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050  về tăng cường quản lý tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa. Từ đó, góp phần xây dựng mô hình nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam với định hướng giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy; tăng cường tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa.

Thực hiện có kết quả các sáng kiến và cam kết của Việt Nam với quốc tế về việc giải quyết các vấn đề rác thải nhựa mà trọng tâm là rác thải nhựa đại dương, bảo đảm ngăn ngừa việc xả rác thải nhựa từ các nguồn thải trên đất liền và các hoạt động trên biển, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về giảm thiểu rác thải nhựa đại dương;

Ngoài ra, nâng cao nhận thức, ứng xử và thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy của cộng đồng và xã hội.

Đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ 

Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đến năm 2025.

Cụ thể, nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành và phối hợp trong công tác quản lý chất thải rắn; cơ chế chính sách và thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tái chế và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Đồng thời, công tác ngăn ngừa, giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; quản lý chất thải nhựa.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt Đề án quản lý và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn - Ảnh 2
Phan loại rác tại nguồn cần được tuyên truyền như một thói quen (Ảnh Báo Bà Rịa - Vũng Tàu)

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện các dự án, nhiệm vụ giải pháp thực hiện đến năm 2025, cập nhật, bổ sung và tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn 2026 – 2030.

Cụ thể, quản lý, chỉ đạo, điều hành và phối hợp trong công tác quản lý chất thải rắn; cơ chế chính sách và thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tái chế và xử lý chất thải rắn.

Đồng thời, công tác ngăn ngừa, giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; quản lý chất thải nhựa.

Từ đó, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đồng thời, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các Tổ chức chính trị - xã hội; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động của cơ quan, đơn vị tích cực tham gia thực hiện tốt các hoạt động về phân loại, tái sử dụng chất thải rắn; phối hợp, tổ chức xây dựng phong trào, liên minh chống chất thải nhựa.

Yến Thanh

Bạn đang đọc bài viết Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt Đề án quản lý và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Cuối tuần, cả nước nắng nóng trên diện rộng
Người dân Nam Bộ và Tây Bắc Bắc Bộ tiếp tục trải qua những ngày nắng nóng kéo dài. Từ ngày 14-15/4, nắng nóng có khả năng mở rộng ở vùng núi phía Tây khu vực Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên.

Tin mới