Thứ bảy, 01/10/2022 02:46 (GMT+7)
Việt Nam sẽ có hệ thống định giá đất mới
Luật Đất đai 2003 đã xác lập định giá đất thông qua các phương pháp tiên tiến để tiếp cận, phù hợp với giá thị trường. Sau 10 năm, tới năm 2013, Luật đặt ra vấn đề áp dụng các phương pháp định giá đất theo 5 phương pháp định giá, như so sánh thu nhập.
Các trường hợp miễn, giảm tiền sử dụng đất
Tiền sử dụng đất mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, nếu thuộc các trường hợp sau sẽ được miễn giảm tiền sử dụng đất.