Thứ năm, 30/05/2024 11:24 (GMT+7)
Năm 2023 và quyết tâm tạo đột pháp cải cách hành chính
Kế hoạch nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính của các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ là tạo đột phá trong cải cách hành chính năm 2023. Việc này chắc chắn cần sự nỗ lực của các bộ, ngành địa phương.