Thứ ba, 21/05/2024 20:20 (GMT+7)
Bức tranh ngành bảo hiểm năm 2021
Dịch bệnh Covid-19 có tác động trái chiều với ngành bảo hiểm Việt Nam. Bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng mạnh trong khi các sản phẩm phi nhân thọ lại tăng chậm nhất trong vòng 10 năm.