• Thứ năm 04/06/2020 23:29
  • Hotline: 0889.766.766
Đọc báo giấy Kinh tế môi trường

Thống đốc chỉ đạo ngân hàng không chia cổ tức tiền mặt để giảm lãi suất

Thống đốc Lê Minh Hưng yêu cầu các ngân hàng chủ động rà soát, cắt giảm các chi phí hoạt động, chi lương, thưởng, kịp thời điều chỉnh kế hoạch kinh doanh. Trước mắt các ngân hàng không chia cổ tức bằng tiền mặt để tập trung nguồn lực giảm mạnh lãi suất cho vay hỗ trợ nền kinh tế trong mùa dịch Covid-19.
Hàng loạt ngân hàng ngừng giao dịch thứ 7 ứng phó Covid-19 Trung Quốc giảm lãi suất và 'bơm' tiền để hỗ trợ nền kinh tế Nhiều nước tăng cường hỗ trợ nền kinh tế do dịch Covid-19
Thống đốc chỉ đạo ngân hàng không chia cổ tức tiền mặt để giảm lãi suất.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Dịch bệnh đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân, doanh nghiệp trong thời gian tới. Nhiệm vụ phòng, chống và khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch là rất cấp bách.

Thống đốc yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch, hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh theo các văn bản chỉ đạo đã ban hành. Cụ thể, các ngân hàng chủ động xây dựng các kịch bản kinh doanh chi tiết (bao gồm các kế hoạch kinh doanh dự phòng theo diễn biến của dịch bệnh) nhằm mục tiêu đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục, không để gián đoạn trong mọi tình huống; xây dựng giải pháp cung cấp các dịch vụ ngân hàng theo từng kịch bản diễn biến dịch, phù hợp với các biện pháp chống dịch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền địa phương; đồng thời, tăng cường cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử.

Thống đốc Lê Minh Hưng nhấn mạnh các tổ chức tín dụng phải khẩn trương ban hành và triển khai quy định nội bộ hướng dẫn Thông tư số 01/2020/TT-NHNN của NHNN, Chủ tịch Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng trực tiếp chỉ đạo việc triển khai công tác cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch và chịu trách nhiệm trước Thống đốc về kết quả thực hiện.

Đặc biệt, xử lý nghiêm những đơn vị, cán bộ lãnh đạo và cán bộ nghiệp vụ triển khai chậm, cố tình gây khó khăn, phiền hà, thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng quy định trong quá trình thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Nhằm đảm bảo nhiệm vụ kinh tế, Thống đốc chỉ thị các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là cho vay để duy trì và khôi phục các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Đáng chú ý, các ngân hàng chủ động rà soát, cắt giảm các chi phí hoạt động, đặc biệt là chi lương, thưởng, kịp thời điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính phù hợp với thực tế trước khi tổ chức đại hội cổ đông. Trước mắt không chia cổ tức bằng tiền mặt để tập trung nguồn lực giảm mạnh lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện nay và các khoản cho vay mới.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, giám sát của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban điều hành và Ban kiểm soát đối với các hoạt động của tổ chức tín dụng, hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong hoạt động cơ cấu nợ, giảm lãi phí, phân loại nợ... Các TCTD tăng cường trao đổi thông tin để đảm bảo có sự đồng thuận cao trong triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, đặc biệt là giải pháp giữ nguyên nhóm nợ khi thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi... Chủ động thông tin đầy đủ, kịp thời về các giải pháp, chính sách, chương trình, gói sản phẩm hỗ trợ khách hàng, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, đa dạng các chương trình, sản phẩm tín dụng phù hợp để hỗ trợ tích cực hơn với các đối tượng, ngành kinh tế.

Kim Anh
Theo Tạp chí Kinh tế Môi trường
Xem phiên bản mobile