Thứ bảy, 20/07/2024 19:45 (GMT+7)
Thứ năm, 20/06/2024 08:25 (GMT+7)

Thanh Hóa: Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá cát kết

Theo dõi KTMT trên

Ngày 13/6/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi đã ký quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá cát kết tại xã Tân Trường và xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn.

Theo đó, căn cứ vào các quy định của pháp luật Nhà nước, các quy định của tỉnh Thanh Hóa và các văn bản liên quan đến việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản, UBND tỉnh Thanh Hoá công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá cát kết tại xã Tân Trường và xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn (diện tích 20,66 ha) đối với Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển VICENZA. Công ty này có địa chỉ tại Lô A, khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa. Giá trúng đấu giá: R = 3,2%. Thời gian nộp tiền trúng đấu giá trước khi cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Diện tích mỏ 20,66 ha, thuộc xã Tân Trường và xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển VICENZA phải nộp hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản trước ngày 10 tháng 11 năm 2024; Nộp tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực mỏ theo quy định; Thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại quyết định này và quy định của pháp luật.

Thanh Hóa: Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá cát kết - Ảnh 1
Mỏ đá cát kết với giá trúng đấu giá R = 3,2%. (Ảnh minh hoạ)

Sở TN&MT chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các cơ quan liên quan về trình tự, thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức bán đấu giá, tổ chức đấu giá, tính chính xác của việc đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, trình tự tổ chức thực hiện cuộc đấu giá... liên quan đến quyền khai thác khoáng sản mỏ đá cát kết tại xã Tân Trường và xã Phú Lâm được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định này.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các cơ quan liên quan về trình tự tổ chức thực hiện cuộc đấu giá, tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ tham gia đấu giá của các doanh nghiệp và doanh nghiệp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá cát kết nói trên.

Sở TN&MT có trách nhiệm: Thông báo, hướng dẫn để đơn vị trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thực hiện việc cam kết nộp tiền trúng đấu giá theo giá trúng đấu giá tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này đối với khoáng sản chính và khoáng sản đi kèm (nếu có) tại mỏ khoáng sản nêu trên, đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về kết quả thực hiện; Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động khoáng sản của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển VICENZA và trình cấp phép theo quy định hiện hành của pháp luật; Phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu để Cục Thuế tỉnh thực hiện việc thông báo cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa nộp số tiền đặt trước (tiền đặt cọc) của đơn vị trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản vào ngân sách nhà nước theo quy định; Thông báo cho Công ty cổ phần Đầu tư phát triển VICENZA nộp tiền trúng đấu giá vào ngân sách nhà nước đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định; Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về kết quả thực hiện. Xác định tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực mỏ, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật; Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan, đôn đốc, hướng dẫn, yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển VICENZA thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại Quyết định số 771/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá cát kết tại xã Tân Trường và xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn; Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về kết quả thực hiện.  Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan, kiểm tra, xác nhận việc hoàn thành lắp trạm cân, các thiết bị giám sát tại mỏ của đơn vị trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trước khi có hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ; Việc chấp hành, thực hiện các nghĩa vụ của đơn vị trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại mục 6 Quyết định này. 

Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT thực hiện việc thông báo nộp tiền đặt trước (tiền đặt cọc) của đơn vị trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản, nộp tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá cát kết tại xã Tân Trường và xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn vào ngân sách nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. 

UBND thị xã Nghi Sơn có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện bảo vệ mặt bằng, mốc giới khu vực mỏ, đảm bảo nguyên trạng để bàn giao cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về kết quả thực hiện; Đồng thời, thực hiện những nội dung công việc thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển VICENZA (đơn vị trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản) chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của hồ sơ tham gia đấu giá, quá trình thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá cát kết tại xã Tân Trường và xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn; Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của người trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại Quyết định số 771/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá cát kết tại xã Tân Trường và xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, nội dung quy định tại quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan; Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Nghi Sơn và các ngành, đơn vị có liên quan trong việc hoàn thiện hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, cắm mốc giới khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.

Sau khi được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển VICENZA phải cắm mốc giới khu vực mỏ, khai thác khoáng sản trong phạm vi khu vực mỏ được cấp phép, theo công suất, trữ lượng được cấp phép theo quy định của pháp luật; chỉ khai thác đúng theo mốc giới đã được cắm, được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; Chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật về kê khai, nộp thuế đúng, đủ sản lượng được cấp phép tại mỏ; Thực hiện việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầy đủ, đúng giá bán theo quy định; Sử dụng khoáng sản đúng mục đích đối với loại khoáng sản đấu giá; Kê khai giá, niêm yết, công khai giá bán vật liệu (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) tại mỏ theo quy định.

Công ty có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư các dự án để cung cấp báo giá (giá bán tại mỏ) phục vụ việc lập dự án đầu tư (nếu có) theo quy định; Không được từ chối, gây khó khăn trong việc cung cấp giá bán khi có yêu cầu của cơ quan chức năng; Trước khi thực hiện khai thác khoáng sản phải hoàn thành việc lắp trạm cân, các thiết bị giám sát tại mỏ theo đúng quy định của pháp luật; Thực hiện việc báo cáo công suất, trữ lượng khai thác với cơ quan chức năng theo quy định; hàng ngày làm việc, thực hiện kết nối, truyền thông tin và cung cấp giá bán vật liệu với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở TN&MT, để công bố công khai trên Website do Sở Tài chính quản lý; Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm việc kê khai giá bán không đúng thực tế, vi phạm các quy định trong hoạt động khai thác, chế biến và vận chuyển khoáng sản.

Đình Đông

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá cát kết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới