Thứ hai, 17/06/2024 01:45 (GMT+7)
[Infographic] Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu
Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019 quy định, từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện làm việc bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng với lao động nam, đủ 55 tuổi 04 tháng với lao động nữ. Sau đó, mỗi năm tăng thêm ba tháng với lao động nam, bốn tháng với lao động nữ. Tuổi nghỉ hưu với lao động nam sẽ đạt 62 tuổi vào năm 2028, với lao động nữ sẽ đạt 60 tuổi vào năm 2035.
Tăng tuổi nghỉ hưu, không chuyển gánh nặng cho thế hệ mai sau
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định, không có chuyện tăng tuổi nghỉ hưu là người già "tranh chấp" chỗ của người trẻ, quan chức giữ ghế để làm việc. Đây chính là chúng ta tính cho tương lai, cho thế hệ sau. Nếu không điều chỉnh tuổi nghỉ hưu có nghĩa là chúng ta đang chuyển gánh nặng cho thế hệ sau.