Thứ ba, 16/04/2024 11:41 (GMT+7)
Chủ nhật, 15/10/2023 07:00 (GMT+7)

Sớm hoàn thiện phương án xây dựng kè tạm, kè kiên cố, hạ tầng xanh, giao thông ven sông Sài Gòn

Theo dõi KTMT trên

UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch về việc triển khai Đề án phát triển kè sông và kinh tế dịch vụ ven sông năm 2023 - 2024.

Theo đó, TP.HCM rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất dọc sông Sài Gòn trong phạm vi hành lang bảo vệ bờ sông. Xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp trên nền tảng từ các thông tin đề án quản lý ngành, chương trình phát triển du lịch, quản lý nông nghiệp, công nghiệp và các đồ án quy hoạch... đồng bộ các chủ trương, phương án kết nối đề xuất ý tưởng điều chỉnh quy hoạch phát triển hành lang sông Sài Gòn.

Đồng thời, đề xuất ý tưởng quy hoạch cho hành lang sông Sài Gòn như: Tổng hợp dữ liệu từ các ngành, các bên liên quan để đề xuất các vị trí khả thi nghiên cứu đề xuất ý tưởng điều chỉnh quy hoạch đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển xây dựng hạ tầng xanh, cập nhật các định hướng giao thông (bến bãi, hạ tầng kỹ thuật, cầu kết nối,...), đồng thời khai thác có hiệu quả giá trị quỹ đất dọc bờ sông.

Sớm hoàn thiện phương án xây dựng kè tạm, kè kiên cố, hạ tầng xanh, giao thông ven sông Sài Gòn - Ảnh 1
TP.HCM cần có chính sách, hỗ trợ, khuyến khích nhà đầu tư và ưu tiên triển khai các hạng mục công trình công cộng, thương mại, dịch vụ, công viên dọc sông Sài Gòn.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hạ tầng kỹ thuật xanh, kết nối giao thông, để xuất lộ trình phát triển áp dụng vào nghiên cứu vào công tác lập quy hoạch chung TP. Trong đó, phối hợp đề xuất với các đơn vị liên quan đảm bảo hành lang pháp lý về quy định quản lý sử dụng để sớm điều chỉnh hoàn thiện phương án xây dựng kè tạm, kè kiên cố, hạ tầng xanh, giao thông ven sông đặc biệt có chính sách hỗ trợ khuyến khích nhà đầu tư ưu tiên triển khai các hạng mục công trình công cộng, thương mại, dịch vụ, công viên. Hợp tác quốc tế nghiên cứu chiến lược quy hoạch và quản lý phát triển, đề xuất các mô hình hạ tầng xanh (hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội) sử dụng tại dãi hành lang dọc sông Sài Gòn.

UBND TP.HCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện và báo cáo tiến độ, kết quả về UBND TP (trước ngày 20/12/2023). Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm tham mưu UBND TP cập nhật hoặc điều chỉnh các chủ trương, chương trình kế hoạch thực hiện; tổng hợp các yêu cầu, kiến nghị báo cáo UBND TP xem xét, chấp thuận tích hợp các nội dung có liên quan của Đề án vào công tác lập đồ án quy hoạch chung TP đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc nghiên cứu, tích hợp các giải pháp kết nối giao thông sắt, thủy, bộ, kết nối giao thông giữa hai bờ; xây dựng giải pháp kè bờ sông, phát triển không gian bến bãi.

Sở Du lịch phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc đồng bộ, tích hợp các đề xuất khai thác sản phẩm du lịch theo các định hướng, chương trình và kế hoạch đã ban hành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, tổng hợp, đề xuất khả năng cân đối nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công hàng năm cho các dự án đầu tư xây dựng kè sông để thực hiện kế hoạch theo quy định của Luật Đầu tư công, phù hợp với khả năng cân đối vốn của TP.

T.T

Bạn đang đọc bài viết Sớm hoàn thiện phương án xây dựng kè tạm, kè kiên cố, hạ tầng xanh, giao thông ven sông Sài Gòn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới