Thứ năm, 30/05/2024 12:49 (GMT+7)
Hà Nội sẽ loại bỏ hoàn toàn bếp than tổ ong
Hơn 72% bếp than tổ ong trên địa bàn TP.Hà Nội đã được loại bỏ. Để con số này là 100%, TP.Hà Nội đang áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, chú trọng đến công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân sử dụng bếp thân thiện với môi trường, trước khi áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính sau ngày 31/12/2020.