Thứ ba, 23/04/2024 03:30 (GMT+7)
Thứ ba, 16/05/2023 11:05 (GMT+7)

Phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức

Theo dõi KTMT trên

Ngày 16/5/2023, Học viện Báo chí &Tuyên truyền và Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức”.

Chủ trì hội thảo có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái – Tạ Văn Long; GS.TS Lê Văn Lợi – Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Yên Bái – Nguyễn Minh Tuấn; PGS.TS Phạm Minh Sơn – Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức - Ảnh 1
Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức”.

Hội thảo tổ chức nhằm cung cấp những luận cứ khoa học hữu ích cho việc tiếp tục phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức.

Tại hội thảo các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát huy vai trò các cơ quan báo chí, truyền thông góp phần xây dựng Đảng về đạo đức như: Những vấn đề lý luận chung về đạo đức trong Đảng; Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về xây dựng Đảng về đạo đức; quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát huy vai trò các cơ quan báo chí, truyền thông góp phần xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay; nhìn nhận, phân tích, đánh giá thêm những mặt đã đạt được và những hạn chế còn tồn tại để chúng ta kịp thời có giải pháp phát huy hơn nữa vai trò, sức mạnh của các cơ quan báo chí, tuyên truyền trong tình hình hiện nay…

Hội thảo cũng là dịp để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các chuyên gia bàn thảo sâu sắc hơn về vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức; nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan thực trạng phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong tuyên truyền, giáo dục xây dựng Đảng về đạo đức thời gian vừa qua. Đặc biệt, nhận định, đánh giá đúng tình hình, đề xuất những giải pháp tối ưu nhất nhằm phát huy một cách hiệu quả vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay.

Có thể nói các cơ quan báo chí, truyền thông là vũ khí sắc bén đấu tranh phê phán những hiện tượng tiêu cực, những biểu hiện văn hóa, đạo đức lệch chuẩn; những quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Qua đó, góp phần quan trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng và nâng cao đạo đức trong Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Do đó, tăng cường vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức là hết sức cần thiết. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, trước những tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường và sự tuyên truyền chống phá hết sức quyết liệt và phức tạp của các thế lực thù địch đang làm ảnh hưởng không nhỏ tới nhận thức chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên dẫn đến những biểu hiện tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gây tổn hại tới uy tín, danh dự của đảng viên và tổ chức Đảng.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái – Tạ Văn Long cho hay: “Xây dựng Đảng về đạo đức vừa là yêu cầu tất yếu, vừa phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Đạo đức được coi là “nền tảng”, là “cái gốc” để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức là vấn đề hết sức quan trọng, cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Trong đó, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân gắn với ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, công chức, đảng viên”.

Những năm qua, Đảng bộ tỉnh Yên Bái luôn quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh bằng việc ban hành đồng bộ hệ thống các nghị quyết, chỉ thị, quy định, đề án liên quan… Việc xây dựng văn hóa, đạo đức trong Đảng bộ tỉnh được thực hiện thông qua phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và được thể hiện qua những việc làm, hành động cụ thể với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học tập đi đôi với làm theo”; từ tư tưởng chính trị đến đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình, trong quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, lề lối làm việc.

Những chuyển biến tích cực trong xây dựng Đảng về đạo đức của Đảng bộ tỉnh đã góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, có ý nghĩa to lớn thúc đẩy thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong những năm qua.

Phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức - Ảnh 2
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng ngày càng được nâng lên; hằng năm, số đảng viên được đánh giá mức “Nêu gương tốt” đều đạt trên 90%; đảng viên giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý được đánh giá mức “Nêu gương tốt” trên 95%.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Yên Bái nhấn mạnh: “Báo chí, truyền thông Yên Bái đã kịp thời phản ánh diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong xã hội và những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng; là lực lượng tiên phong, tích cực tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; là cầu nối hiệu quả giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến với mọi tầng lớp nhân dân.

Báo chí, truyền thông đã phát hiện, phản ánh về những vấn đề còn hạn chế, bất cập, những biểu hiện tiêu cực để cấp ủy chính quyền kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, xử lý; trong đó có việc tu dưỡng, rèn luyện về văn hóa, đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn.”

Ông Tạ Văn Long khẳng định, “báo chí, truyền thông ngày càng giữ vai trò quan trọng trong định hướng, dẫn dắt, tạo sự đồng thuận xã hội; là kênh thông tin nhanh nhạy, kịp thời, chính xác phục vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là diễn đàn tin cậy của Nhân dân; là lực lượng quan trọng đi đầu trên mặt trận tư tưởng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về cả chính trị, tư tưởng và đạo đức”.

Đức Mậu

Bạn đang đọc bài viết Phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới