Chủ nhật, 14/07/2024 08:02 (GMT+7)
Kinh tế Việt Nam tăng trưởng khá so với khu vực và quốc tế
Bức tranh toàn cảnh về tình hình kinh tế - xã hội quý I - 2020 do Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, dịch Covid-19 đã tác động đến hầu hết các ngành kinh tế của Việt Nam, làm giảm tốc độ tăng trưởng chung của Tổng sản phẩm trong nước (GDP). Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục được duy trì, nền kinh tế không rơi vào tình trạng tăng trưởng âm. Chúng tôi đã trao đổi với ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê để làm rõ hơn vấn đề này.