Thứ sáu, 03/02/2023 20:51 (GMT+7)
Sử dụng tài nguyên đất tiết kiệm, hợp lý
Thay mặt Chính phủ và thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà đã có báo cáo một số nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của Đại biểu Quốc hội về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Để đất đai trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước
Đất đai là nguồn tài nguyên có giá trị nền tảng lâu dài đối với mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng… Do đó, nếu quản lý và sử dụng hiệu quả, tài nguyên quý giá này sẽ trở thành nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội.