Thứ năm, 30/05/2024 09:35 (GMT+7)
Sống xanh bắt đầu từ những chuyến du lịch
Sự tiện dụng, nhẹ nhàng của đồ nhựa đã tạo nguồn rác khổng lồ xuất phát từ hai tiếng “du lịch”. Chính sự tiện dụng này đang trở thành cơn khủng hoảng với môi trường sống, nhất là các điểm du lịch. Hô hào mọi người sống xanh tại nhà đã khó, muốn người dân nâng cao ý thức, chung tay giải cứu môi trường ở nơi công cộng chưa bao giờ là điều dễ dàng.