Thứ sáu, 21/06/2024 11:07 (GMT+7)
Kết quả của sự nỗ lực!
Đã có nhiều giải pháp ứng phó kịp thời, nhiều chính sách tiền tệ được đưa ra khẩn trương… giúp giảm gánh nặng và tạo nguồn lực cho doanh nghiệp. Kết quả phát triển kinh tế-xã hội tháng 4 mà chúng ta đạt được là kết quả của sự nỗ lực!